Wednesday, June 06, 2018

TOP GEAR

Top Gear
Uitgewerkte I-Phone opname


Kon ik eender zijn, zij wisten het dondersgoed,
de vermaledijde gierzwaluwen: losjes op de lucht
leunen, stevig in het zadel zitten van hun
snelheid, raceautootje spelen met mijn
blik, het kille krijsen als beloning.

Vliegensvlugge vleugelslagen tellen volstrekt
onmogelijk, het aantal daders evenmin. Het plezier
van deze jachtopziener schiet hun doel voorbij.
Het rakelings hemelsblauw een ode aan de
maximale topvrijheid –Elbert Gonggrijp,
tuin Egmond aan den Hoef,
woensdag 6 juni 2018

No comments: