Sunday, June 17, 2018

VERWIJZINGEN

Verwijzingen


In dit stoplichtenrood werd je even een adempauze.
Waar ik stilstond voor die ene gedachte, het vormgeven
van mijn weggaan, in stilte, in ongeduld. Vervuld van
het scenario van het ter plekke aanwezig zijn.

Hier groeit kruidgewas een bleek gelaat van zomer. Ik
herinner je eraan waar je ook alweer gebleven was. Hoe je
hier stopte en geen notie had of je dit de plek betrof waar
je jezelf weer zou herinneren, waar je hier, overal –Elbert Gonggrijp,
voor het stoplicht ringweg Alkmaar,
zondag 17 juni 2018

No comments: