Friday, June 15, 2018

POINTILLISME

Pointillisme


De tuin doet bijna pijn aan
je ogen, zoveel mogelijkheden,
zoveel verschil, zoveel
verblindend licht.

Dit is een dag voorbij de
morgen, dit is een middag van
talrijk en overvloedig, de
gonzende insecten, de
bloeiende bloemen.

Dat het er stil van wordt.
Alles bedilziek, verspilziek,
uiteenlopend. Ik kom ogen
tekort om dit te volgen.

Het is zoveel heden als ik
nu, ongeordend en stamelend
van haar krachtig pointillisme.

Kan ik dan een tuin ooit
terechtwijzen als ik knipper
tegen de kastijdende zon? –Elbert Gonggrijp,
tuin Egmond aan den Hoef,
vrijdag 15 juni 2018

No comments: