Friday, June 15, 2018

MISÈRE

Misère


De tuin kent vele gebreken. Zij blijven in
het ongewisse, kennen dood en verderf,
vormen die vergeefs tot volle wasdom
hadden willen komen.

Een mislukte merel, het stukgeslagen ei,
ergens in een heg, een drama dat je niet
kent als het je niets zegt. Het ging voorbij
zonder dat je het wist.

Ook de tuin bestaat echt en gaat nooit
voorbij ook al verandert elk vroeger in dat
van nu. Er is geen verdriet, er is enkel
vergaan en einde.

Ik ben er dankzij de tuin, ik wil hem niet
vergeten, ik wil naar hem terug met het
uitzicht op een morgen waarin alles
weer staat te gebeuren.

De merel als eerste in
zijn aangevangen lied –


Elbert Gonggrijp,

atelier Conny,
Egmond aan den Hoef,
vrijdag 15 juni 2018

No comments: