Thursday, June 14, 2018

WIND

Wind

Notitie


Ineens dat grimassen van de
wind over het o zo welwillende
water. Dat hij hier betekenis
aan hechtte, een kwaaie
oeroude.

Het is betrekkelijk eenvoudig,
want de zomer had dit gewild.
Licht fonkelt zijn fotonen
in golvende lijnen.

Het gewillig riet deint haar
kortstondig avontuur, vogels
doen haastig hun retour,
vliegen kansberekenend
hun toevallig doel.

De onverschillige waterlelies
drijvend op wat nog komen zou,
ongeëvenaard in hun eigen
gracieuze grillen.

Alles blijft het oude, maar
erger. Alles is net zoveel vroeger
de aanhoudende wind.

Wat ervan blijft liggen kan
later als vanouds worden
teruggevonden –Elbert Gonggrijp,
Slotgracht Egmond aan den Hoef,
donderdag 14 juni 2018

1 comment:

Hilly Nicolay said...

De wind is er altijd.