Monday, June 25, 2018

PARK OOSTERHOUT

Park Oosterhout
Ter plekke opname I-Phone

In de talmende halmen, in het aarzelend riet. De
instemmende bomen. Weet dat dit bankje in dit park
mij uitkomst biedt, deze status quo waarin de
zomer zich ongebreideld manifesteert.

Tot bezinning te laten komen – rakelingse passanten
met hun onvolledige verhalen, of eenzame voorbijgangers
van nature. Ik zie in dat alles nader bekeken in wezen
immer dezelfde grondtoon heeft.

Levendig of verstild. Het ontkent zich
zodra je het erover hebben wil, het sluipt
weg of verdwijnt voor je het zag –Elbert Gonggrijp, park Oosterhout,
Alkmaar, maandag 25 juni 2018

No comments: