Wednesday, June 27, 2018

IN TEGENSTELLING TOT

In tegenstelling tot
N.a.v. omslagfoto dichtbundel Tsead Bruinja
“ De geboorte van een zwart paard “


Dwars door het oer van een
verrekkend vlak, de troosteloze
populieren, smartelijk bijeen
het verwrongen groen van
bitter gras de hozende
weerbarstige regen.

Zou elk fatsoenlijk leven hier
gevrijwaard van welbehagen,
zoveel bakken ellende, een
ongenaakbare winter.

Nat gras, bedoelde je terwijl ik
in mijn schulp wegkroop voor al
dat zwart wat naderde.
Nat stellig zwart.

Uitzicht was het
enkel, uitzicht op
een dood begin
van later –


Elbert Gonggrijp,
tuin Egmond aan den Hoef,
donderdag 28 juni 2018


Foto's van omslagfoto bundel @ Tsead Bruinja


No comments: