Wednesday, June 27, 2018

HET BEHOUD VAN HEIMWEE

Het behoud van heimwee


Het teneergeslagen hooi,
gebroken en geknakt bij zijn
eertijds malse halmen.

Een gekastijd vergezicht
waarin zelfs de meerkoeten
zijn gezwicht het nest
voortijdig te verlaten.

De kansarme kale bermen.
Hoe behoudt heimwee nog een
gezicht van geduldig vee,
de zoemende insecten?

Kunnen wij nog opkalefateren
wat wij zo rücksichtlos hebben
aangericht?

Hoor! Een eerste kikker kwaakt
in het eendenkroos, in de donkere
sloot waar een aandachtige
reiger bedacht is op vis.

En ergens daarboven de
onvermoeibare leeuwerik. Kan
het beeld nog overvloediger
zomer ? –Gedicht + Foto Elbert Gonggrijp,
Notitie Fysiotherapie Alkmaar,
woensdag 27 juni 2018No comments: