Sunday, June 17, 2018

VAGE GEHUCHTEN

Vage gehuchten


Waar je bent geweest, rode daken, verlaten
dorpen, her en der nog rakend aan het
werkelijker oog van vandaag. Elkaar
aangekeken vanachter de ramen.

Het besef dat langs deze wegen zij steeds
elkaar tegenkomen en gaan, even vluchtig als
wijzelf, een zekere afrit nemend, een
zeker verkeersbord.

Je hebt het allemaal eerder gezien. Ergens
moet hier worden gewoond, een onwaarschijnlijk
leven lang. Ergens is men vrolijk of bang, een
heel gewoon mens.

Jij kijkt even op, een glimp van een willekeurig
dorp. Terwijl je erbij stilstond was het aanstonds
al lang voorbij. Er hoort een geschiedenis
bij, maar herken je ook hun gezichten? –Elbert Gonggrijp,
Snelweg A27, richting Breda,
zaterdag 16 juni 2018

No comments: