Friday, June 15, 2018

IN GRAZIGE WEIDEN

In grazige weiden
N.a.v. titel documentaire
over Rutger Kopland


Je waant je in grazige weiden,
de tijd van slootje springen en de
tafel van vier, talrijk en hoog het
wuivende gras.

Het vermenigvuldigt zich in je
kleinschalig denken nu je hier in
de tuin op eenzelfde gedachte
de bijen en de libellen, dat je
terug kon tellen tot waar
het eindigde.

Tot het hier weer begon in de
lome zomerzon, de luwe wind. Het
groeit uit zijn voegen zoals het
weleer vroeger, toen je nog
touwtje sprong en drop
voor tien cent.

Het ontwent nooit. Wat ooit nu
was wordt nooit echt hetzelfde.
Het leeft bijen en libellen en
zwaait je voorlopig gedag –Elbert Gonggrijp,
tuin Egmond aan den Hoef,
vrijdag 15 juni 2018

No comments: